• 0

ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาและจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ รถเช่าและบริการพิเศษอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า(พาร์ทเนอร์) ของ Traveldee โดยมิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์และสามารถจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ รถเช่า รวมทั้งบริการพิเศษอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ Traveldee ได้ทุกเมื่อ

1. ขอบเขตการให้บริการ

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และจะนำไปประยุกต์กับการบริการทั้งหมดของ Traveldee ทั้งที่ได้รับบริการโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์
 • ในการใช้เว็บไซต์ของเรา คุณต้องยืนยันว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ รวมทั้งตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งการใช้งานคุกกี้

2สัญญาการให้บริการ

 • บนเว็บไซต์ Traveldee คุณสามารถเปรียบเทียบการบริการของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) (เว็บไซต์จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ รถเช่าและบริการพิเศษอื่น ๆ ทั่วโลก) ผ่านระบบ Traveldee ได้
 • นอกจากนี้ สำหรับที่พักบางแห่ง คุณมีสิทธิ์จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่าและบริการพิเศษอื่น ๆ ที่เลือกโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ของคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ (Traveldee Express Booking) โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ของTraveldee ในกรณีดังกล่าวTraveldee ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือคู่สัญญาสำหรับคุณแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงตัวแทนการให้บริการเชื่อมต่อทางเทคนิคในเว็บไซต์จองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ รถเช่าและบริการพิเศษอื่น ๆ ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) เท่านั้น คุณต้องตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ (พาร์ทเนอร์) ซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของคู่ค้า(พาร์ทเนอร์) และเมื่อมีการยืนยันการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของคู่ค้าแล้ว จะมีการสรุปสัญญาระหว่างเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) และคุณ โดยที่ Traveldee จะไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจองระหว่างคุณ และเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) แต่อย่างใด ทั้งนี้ Traveldee ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการสำรองห้องพัก จองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่น ๆ กับเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) และการเรียกร้องใด ๆ ของคุณต่อการจองกับคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) จะถือเป็นความรับผิดชอบของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) แต่เพียงผู้เดียวและไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Traveldee ข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงอื่นใดระหว่างที่พัก (ผู้ให้บริการ) ที่ผ่านทางคู่ค้าของ Traveldeeกับคุณ

เว็บไซต์นี้เสนอบริการให้แก่คุณ ภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับที่มิได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อสังเกตที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ (เรียกรวมกันว่า ข้อกำหนดในการให้บริการ หรือ ข้อตกลง) โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างระมัดระวัง เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือจองสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อตัวแทนศูนย์บริการลูกค้าของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการให้บริการที่เราบังคับใช้กับผู้ใช้งานทุกท่าน หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงในการให้บริการของเราโปรดอย่าใช้งาน หรือทำการจองผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านตัวแทนศูนย์บริการลูกค้าของเรา ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องของคุณจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่ได้รับการอนุญาตจากทาง Traveldee แล้วเท่านั้น

3. การใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงด้านล่างทั้งหมด ถือเป็นเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ โดยคุณจะต้องรับรองว่า

 • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีจิตใจที่ปกติดี
 • มีอำนาจทางกฎหมายในการสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จริง
 • ใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคุณ หรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น
 • จะแจ้งให้บุคคลอื่นทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการที่ใช้กับการจองการบริการที่คุณได้ทำขึ้นแทนพวกเขาซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมด
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งให้แก่เว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความครบถ้วนสมบูรณ์
 • หากมีบัญชีออนไลน์กับเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องปกป้องข้อมูลบัญชี และจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีของคุณเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4. Traveldee คอมมูนิตี้ พื้นที่สมาชิก

 • ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกในการเข้าร่วม Traveldee คราวด์ และ/หรือการสร้างบัญชีสมาชิกภายในพื้นที่สมาชิกของ Traveldee ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนสำหรับแพลตฟอร์ม คราวด์ และสามารถเผยแพร่เนื้อหาที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านทางคอมมูนิตี้และฟังก์ชั่นการบริหาร ส่วนผู้ใช้ทั่วไปสามารถอ่านเนื้อหาใน Traveldee ได้ฟรี
 • ในการใช้บริการภายในพื้นที่สมาชิก คุณจะต้องมีตัวเลือกในการจัดการ และเก็บข้อมูล การค้นหาของคุณเองเพื่อทำการสร้างบัญชี คุณจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ถึงอย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอก หากคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับการลบบัญชีของคุณ ข้อมูลทั้งหมดของคุณนั้นจะถูกลบออกหมดอย่างถาวร
 • คุณไม่สามารถลงทะเบียนหลายครั้งได้ และจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
 • คุณมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสผ่านของตน รวมไปถึงความรับผิดชอบในการใช้บัญชีของตนเองในระบบของ Traveldee และคุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณเอง
 • ในกรณีที่มีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการจากทาง Traveldee โดยมีการใช้ชื่อและรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง คุณจะต้องแจ้งให้ทาง Traveldee ทราบโดยทันที

5. กิจกรรมที่ต้องห้าม

ห้ามใช้เนื้อหาหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า

 • ห้ามกระทำการจองใด ๆ เพื่อเก็งกำไร หลอกลวง หรือเพื่อคาดการณ์ความต้องการของตลาดด้วยRobots, Spiders and Scrapers หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ หรือกระทำการใด ๆ ด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Traveldee
 • ห้ามละเมิดข้อจำกัดในส่วน Robot Exclusion Headers บนเว็บไซต์นี้ หรือหลบหลีก หลีกเลี่ยงมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 • ห้ามดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายข้อมูลและโครงสร้างของเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและไม่สมเหตุสมผล แม้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่อาจกำหนดไว้ในเว็บไซต์โดยดุลยพินิจของทาง Traveldee แล้วก็ตาม
 • ห้ามเชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเส้นทางการซื้อบริการท่องเที่ยวใดๆ ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 • ห้ามคัดลอกข้อมูล รูปภาพและส่วนอื่น ๆ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 • ห้ามนำเนื้อหา และข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงราคา และความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เพื่อจัดเตรียมเนื้อหา เพราะข้อมูลดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Traveldee คู่ค้า (พาร์ทเนอร์) และผู้ให้บริการทั้งหมด ในขณะที่คุณสามารถทำสำเนาแผนการเดินทาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จำกัด สำหรับการเดินทาง หรือบริการที่จองผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ซึ่งคุณต้องยอมรับ ที่จะไม่เปลี่ยนแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง ผลิตซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ โอนย้าย ทำการขายหรือขายซ้ำสำหรับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับ หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้
 • ห้ามโพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่ลามก อนาจร และข้อความอื่นๆที่ผิดศีลธรรม รวมถึงเนื้อหาที่ละเมิดข้อกฏหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

6. การยกเลิกสัญญา

หากการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงบริการอื่นๆ หรือบัญชีของคุณมีสัญญาณการหลอกลวง การละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย ทาง Traveldee อาจยกเลิกการจองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่ อีเมล หรือบัญชีของคุณและปิดบัญชีของคุณที่เชื่อมโยงกับเราทั้งหมด หากคุณดำเนินกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงใด ๆ Traveldee ขอสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามกฎหมายที่จำเป็น และคุณอาจต้องรับผิดต่อความสูญเสียทางการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องและความเสียหาย หากคุณต้องการโต้แย้งและชี้แจงสาเหตุ สำหรับการยกเลิกการจองใดๆ หรือระงับ หรือปิดบัญชีของคุณโดยทางบริษัท กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ทั้งนี้ ทาง Traveldee ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการปฏิเสธ และการเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่เรานำเสนอแก่บุคคลใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วยเหตุผลที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้

8. การรับผิดชอบ

 • Traveldee จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือ ของเนื้อหาที่มาจากเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) และคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Traveldee ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเลือกบริการจากเว็บไซต์ของคู่ค้า(พาร์ทเนอร์)
 • ข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านการบริการ จะอยู่ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Traveldee ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหรือหน่วยงานการท่องเที่ยวโดยทั้งสิ้น ข้อตกลงและเงื่อนไขของการบริการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้เฉพาะกับสิทธิในการยกเลิกการจองโรงแรม และบริการอื่น ๆ จากบุคคลภายนอกเท่านั้น ส่วนด้านการติดต่อสำหรับการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่น ๆ และการชำระเงินหรือเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับสัญญา จะต้องทำโดยตรงกับเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Traveldee ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อตกลงของสัญญาและข้อเรียกร้องใด ๆ โดยสิ้นเชิงระหว่างคุณกับคู่ค้า (พาร์ทเนอร์)
 • Traveldee ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่อัปโหลดโดยเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) เนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรามาจากเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) โดยตรง รวมไปถึงการอ้างอิงต่างๆ Traveldee ไม่มีอำนาจจัดการข้อมูลทั้งหมดได้โดยตรง (โดยเฉพาะภาพ การแสดงความคิดเห็น บทวิจารณ์ และอื่นๆ ) เนื้อหาและรายงานที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Traveldee.com ไม่ได้มาจาก Traveldee เเละโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาเหล่านี้ไม่สะท้อนถึงความคิดเห็นและไม่ได้สร้างจาก Traveldee
 • ไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์โฆษณา ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือผู้ให้บริการ ซึ่งมาจากเว็บไซต์ของคู่ค้า(พาร์ทเนอร์) ไม่ได้ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือข้อมูลจากTraveldee และด้วยเหตุผลทางเทคนิค ข้อมูลการอัพเดทราคาที่ทาง Traveldee ได้รับจากเว็บไซต์ของคู่ค้า (พาร์ทเนอร์) นั้น ไม่สามารถทำได้ในระบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์การจองโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน หรือบริการอื่นๆ อาจจะไม่ตรงกับราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Traveldee ซึ่งทาง Traveldee ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลราคาและการให้บริการ
 • Traveldee จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคสำหรับสาเหตุที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขต
  ความรับผิดชอบของ Traveldee หรือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ Traveldee ไม่รับประกันความพร้อมและความต่อเนื่องของข้อมูล และอาจดำเนินการซ่อมบำรุงในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

9. กฎหมาย และอำนาจศาล

Traveldee จะให้บริการภายใต้ข้อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

โปรดจำไว้!   traveldee.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาและเปรียบเทียบราคาโรงแรม สายการบิน รถเช่า และบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการจองของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ คลิกที่นี่